obrazy a obrázky do bytu

 Černohorské rašeliniště

Přírodní památka Černohorská rašelina (vyhlášena v roce 1952) zahrnuje komplex rašelinišť severně od Černé hory. Jedná se o vrchovištní rašeliniště lesního typu, největší v Krkonoších. Nachází se v I. a II. zóně Krkonošského národního parku a je zpřístupněno naučnou stezkou, vedoucí převážně po povalovém chodníku. V centrální části rašeliniště je postavena dřevěná vyhlídková věž.