obrazy a obrázky do bytu

 Důl Bílého Labe

Důl Bílého Labe je divoké údolí ledovcového původu, jedno z nejkrásnějších v Krkonoších. Protéká jím Bílé Labe - 8 km dlouhá bystřina s malebnými peřejemi a kaskádami. Na Bílém Labi a jeho přítocích jsou zajímavé hrazenářské stavby, které tu byly vybudovány k regulaci vodního toku po katastrofálních povodních z konce 19. století.