obrazy a obrázky do bytu

Sirotčí hrádek (Pálava) 

Pavlovské vrchy, známé jako Pálava, jsou nejenom významným místem z hlediska výskytu vzácných druhů rostlin i živočichů, ale mají i své historické památky. Jednou z nich je zřícenina Sirotčího hrádku, stojící na dvou strmých vápencových skalách na okraji Stolové hory. Hrad byl založen ve 13. století, jeho název je odvozen od jména jeho zakladatele Siegfrieda Waise (Sirotek), v roce 1590 je již připomínán jako pustý.