obrazy a obrázky do bytu

Jizerskohorské roubenky

Krásu Jizerských hor dokresluje i lidová architektura. Pro Jizerské hory a jejich podhůří jsou typické jednoduché přízemní roubené chalupy, tzv. roubenky, které se stavěly z dřevěných kmenů opracovaných do hranolů. Obvykle byly tvořeny jedinou obytnou místností s pecí , kde žila celá rodina. Ve zbývajícím prostoru býval chlév pro kozu nebo krávu, které byly v minulosti základním zdrojem obživy. Dnes roubenky slouží většinou jako rekreační objekty.