obrazy a obrázky do bytu

Židovský hřbitov v Třebíči

Židovský hřbitov v Třebíči byl založen asi ve druhé polovině 15. století. Jde o jeden z největších židovských hřbitovů v České republice s asi 11000 hroby, z nichž nejstarší je z roku 1625. Židovské ghetto v Třebíči se postupně renovuje. Basilika sv. Prokopa byla spolu s židovskou čtvrtí zapsána na seznam památek kulturního dědictví UNESCO.