obrazy a obrázky do bytu

Broumovské stěny

Národní přírodní rezervace Broumovské stěny je součástí CHKO Broumovsko a podle mnohých jeho nejhezčí částí. Broumovské stěny jsou budovány kvádrovými pískovci. Svahy Polické pánve jsou mírné, ale do Broumovské kotliny spadá hřeben příkrými skalními stěnami, odtud pochází název Broumovských stěn. Na snímku skalní útvar Bumbrlíček nad Kovářovou roklí.