obrazy a obrázky do bytu

Soos

Národní přírodní rezervace SOOS je rozsáhlé rašeliniště ležící 5 km severovýchodně od Františkových Lázní. Patří k nejcennějším územím u nás. SOOS je dokladem pozdní vulkanické činnosti, jejím pozůstatkem jsou minerální prameny a vývěry oxidu uhličitého, které se nazývají mofety (nesprávně se jim také říká bahenní sopky). Na některých místech je možné vidět barevné povlaky krystalizované soli. Rezervace byla vyhlášena v roce 1964, její rozloha je 221 ha.