obrazy a obrázky do bytu

Mlýnské nádrže

V letech 1975-1988 byly v oblasti soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky postupně uvedeny do provozu tři vodní nádrže - Mušovská, Věstonická a Novomlýnská, vzájemně na sebe navazující, o celkové rozloze 3265 ha. Vznikla tak největší vodní plocha na Moravě. Věstonická nádrž je ornitologickou rezervací, ostatní dvě slouží k rekreaci a k rybolovu. Všechny nádrže pak slouží jako významná ochrana proti povodním. Výstavba rozsáhlé vodní soustavy ale znamenala obrovský zásah do přírodních poměrů oblasti.