obrazy a obrázky do bytu

Rejvíz

Národní přírodní rezervace Rejvíz u stejnojmenné osady chrání největší rašeliniště Moravy a Slezska. Stáří rašeliniště je odhadováno na 6-7 tisíc let. Svůj vzhled si rašeliniště zachovalo díky zdejší nízké průměrné roční teplotě a vysokým srážkám. Asi 2 km dlouhá naučná stezka vede po povalovém chodníku k Velkému mechovému jezírku.