obrazy a obrázky do bytu

Frýdlantské cimbuří


Významná skalní skupina ve střední části Poledních kamenů v Jizerských horách se nazývá Frýdlantské cimbuří podle podobnosti skal s cimbuřím Frýdlantského zámku. Západní vrchol byl v roce 1978 zpřístupněn běžným turistům po železném žebříku, východní vrchol je přístupný pouze horolezecky.