obrazy a obrázky do bytu

Čertoryje

 Čertoryje - od r. 1987 Národní přírodní rezervace v podhůří Bílých Karpat o rozloze 337,04 ha. Jedná se o rozsáhlý komplex bělokarpatských luk s roztroušenými stromy. Louky mají vysokou krajinářskou hodnotu, je to jedno z nejcennějších území CHKO Bílé Karpaty.Vyskytuje se tu řada chráněných a ohrožených rostlin a živočichů.