obrazy a obrázky do bytu

Pohansko

Archeologická rezervace Pohansko se zbytky lužního lesa se nachází nedaleko Břeclavi. Archeologický výzkum, který tu probíhal od roku 1958, prokázal osídlení od 6. do 10. století. Jde o jednu z nejvýznamnějších raně středověkých památek na území slovanských národů. Výsledky archeologických výzkumů lze spatřit v empírovém loveckém zámečku v areálu Pohansko.