obrazy a obrázky do bytu

Jizerka

Říčka Jizerka je součástí Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky a částečně podél jejího toku vede asi 3 km dlouhá naučná stezka až k rašeliništi Malá Jizerská louka. Jizerka protéká osadou stejného jména. Sbírá vodu z okolních rašelinišť, jedním z jejích romantických přítoků je i Safírový potok, ve kterém se v minulosti rýžovaly vzácné safíry. Pod horou Bukovec (na pozadí snímku) se Jizerka vlévá do Jizery.