obrazy a obrázky do bytu

Jizerské hory galerie 

Jizerské hory 

   Jizerské hory a Ještědský hřeben jsou nejsevernějším pohořím České republiky. Tyto hory jsou samostatným geomorfologickým celkem, od ostatních geomorfologických jednotek ( s výjimkou Krkonoš) jsou ostře oddělené. Pro Jizerské hory jsou charakteristická mnohá rašeliniště, stejně jako vysoko položené náhorní plošiny, z nichž se zvedají četné žulové vrcholky. Název Jizerských hor pochází od řeky Jizery, která pramení na svazích Smrku (1124 m), nejvyšší hory české části hor. Nejvyšší hora Jizerských hor je Wysoka kopa (1126 m), ležící na polském území. Hustá síť vodních toků je odváděna do Baltického a Severního moře, po hřebenech hor probíhá jejich rozvodí.

   Původními vodními plochami v Jizerských horách jsou  rašelinná jezírka a vodní tůně. Rašeliník, který je hlavní rostlinou rašelinných jezírek, zadržuje obrovské množství vody a tím příznivě ovlivňuje mikroklima hor. Teprve v 19. století tu začaly vznikat účelové stavby, které přiváděly vodu k pilám a brusírnám skla. Po katastrofální povodni v roce 1897 se začalo s výstavbou prvních údolních zděných přehrad, bylo jich vybudováno celkem 5. V roce 1915 k nim přibyly 2 další, tentokrát sypané hráze, z nichž přehrada na Bílé Desné se v r. 1916 tragicky protrhla a způsobila  katastrofu v níže ležících obcích. Druhá, Soušská přehrada, zásobuje pitnou vodou Jablonec nad Nisou. Nejnovější přehrada  Jizerských hor je vodní nádrž  Josefův Důl ze 70. a 80. let dvacátého století.

  Krásná krajina Jizerských hor je chráněným územím v rámci Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Naleznete tu ideální místo pro turistiku i provozování zimních i letních sportů. Jizerské hory jsou dnes významnou rekreační oblastí.

Jizerské hory