obrazy a obrázky do bytu

Informace o  zpracování a ochraně osobních údajů

Fyzická osoba Ivanka Čištínová, IČ 41812841, Průchova 27, 150 00 Praha 5 (dále jen prodávající nebo správce) zpracovává ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) následující osobní údaje:

jméno a příjmení

doručovací adresu

e-mailovou adresu

telefonní číslo 

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje za účelem evidence smlouvy a případného uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Toto je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm.c) a f) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Ivankou Čištínovou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

poskytovatel webhostingu, společnost Banan:

se sídlem e BAAN Net s.r.o., Tovární 537/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Osobní údaje nebudou dále předávány, s výjimkou předání dopravním službám (většinou České poště) k vyřízení dopravy, v případě potřeby kontrolním úřadům.

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

-požadovat informaci, jaké vaše údaje zpracováváme, požadovat jejich kopii 

-vyžádat si přístup k těmto údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit

-požadovat výmaz těchto osobních údajů. Výmaz provedeme pokud to nebude v rozporu s platnými   právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce. 

- na účinnou ochranu, pokud si myslíte, že vaše práva byla porušena

-podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Kontakty na správce: e mail: fotografie-foto-fotky.cz, telefon: 775252560