obrazy a obrázky do bytu

Rotunda na Řípu

Bájná hora Říp je památným místem pro každého Čecha, sem podle pověsti přivedl praotec Čech naše předky. O uctívání Řípu jako památného místa svědčí i románská rotunda sv. Jiří, která byla postavena na vrcholu Řípu již v 11. století. V r. 1126 ji kníže Soběslav obnovil a rozšířil. V 70. letech 19. století byla rotunda z opukových kvádříků opravena a přestavěna, její původní vzhled však přestavbou poněkud utrpěl.