obrazy a obrázky do bytu

Zbirožský potok

Zbirožský potok protéká údolím mezi lesy a loukami, jedinečnými místy i romantickými zákoutími. Na jeho toku můžeme potkat Ostrovecký mlýn, Jankovský mlýn i Skryjská jezírka. Potok je dlouhý asi 17 km, u obce Čilé se vlévá do Berounky. Patří k několika málo potokům Křivoklátska, které mohou zkušení vodáci při rychlém tání sněhu částečně splout.