obrazy a obrázky do bytu

Císařský pramen

Přírodní rezervace SOOS u Františkových Lázní ochraňuje rozsáhlé rašeliniště s vývěry oxidu uhličitého (tzv. mofetami) i prameny minerálních vod. Nejznámější a také nejchutnější je Císařský pramen, vyvedený do upravené jímky. Císařský pramen vyvěrá z velké hloubky a je nejteplejším přírodním vývěrem v Chebské pánvi. Teplota v jímce kolísá podle ročního období mezi 14-18 stupni Celsia.