obrazy a obrázky do bytu

Přírodní park Horní Střela

Přírodní park Horní Střela byl vyhlášen v r. 1978 k ochraně území hlubokého údolí říčky Střely, jejích přítoků a rozsáhlého lesního komplexu. Park leží v terénu Rabštejnské hornatiny a Žihelské brázdy. Nachází se v něm chráněná fauna i flora, jsou zde i významné kulturně historické památky. V okolí Střely vede naučná stezka se čtrnácti zastávkami.