obrazy a obrázky do bytu

Kynžvartský kámen

V lesním porostu nedaleko Kynžvartu se nachází zajímavý žulový balvan s vyvinutými mikrotvary zvětrávání, tzv. pseudoškrapy. Ty vznikají kombinací stékající srážkové vody, mechanickou erozí a chemickým zvětráváním. Správa CHKO Slavkovský les vyhlásila v r. 1997 Kynžvartský kámen za přírodní památku.