obrazy a obrázky do bytu

Kostel ve Velkých Karlovicích

Roubený farní kostel sv. Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích byl postaven v letech 1752–1754 pod vedením Jana Žáka z Hážovic. Byl postaven na půdorysu řeckého kříže. Uprostřed křížové stavby je věžička s dvoustupňovou cihlovou bání a křížem. Kostel, stojící v centru obce, je nádhernou ukázkou lidové architektury,