obrazy a obrázky do bytu

Semtinská lípa

Semtinská lípa, opěvovaná básníky Fráňou Šrámkem, Jaroslavem Seifertem i dalšími, byla zdaleka viditelným orientačním bodem poblíž Sobotky. Byla stará téměř 300 let, dosahovala výšky 35 m, obvod jejího kmene byl 800 cm. V roce 2000 byla zničena vichřicí, dnes ji připomíná už jenom její torzo.