obrazy a obrázky do bytu

Letohrádek Lusthaus

Lovecký altán Lusthaus, stojící na zalesněné plošině ve výšce 490 m, existoval již před r. 1799. Původně měl mansardovou střechu, pouze nárožní dřevěné sloupky ochozu v patře a byl zakomponován do většího celku s okolním krajinářsky upraveným terénem. Ve 2. polovině 19. století částečně vyhořel. Při obnově byl opatřen jehlancovou střechou, proběhla i řada dalších úprav. Obnova památkového objektu byla dokončena v r. 2002 Správou Národního parku Podyjí.