obrazy a obrázky do bytu

Vodopády Jedlové

Přírodní rezervace Jedlový důl se nachází v sevřeném údolí říčky Jedlové mezi Josefodolským a Mariánskohorským hřebenem Jizerských hor. Asi 2 km dlouhá naučná stezka, která tudy prochází, představuje bohatství oblasti – zbytky původních jedlobukových porostů, významné rostliny a živočichy a především malebné vodopády v severní části přírodní rezervace.