obrazy a obrázky do bytu

Skanzen v Rymicích

Ve skanzenu v Rymicích nalezneme unikátní soubor lidových staveb východní Hané. Celkem 10 stavení místních zemědělců a řemeslníků z konce 18. a počátku 19. století ukazuje, jak žili naši předkové. Stavení jsou typickou ukázkou lidového stavitelství. Jedná se o hlínou omítnuté sruby ze dřeva či z nepálených cihel, většinou s doškovými střechami.