obrazy a obrázky do bytu

Máchovo jezero  

Máchovo jezero nechal vybudovat v roce 1366 Karel IV. Tehdy se ale jmenovalo Velký rybník. Současný název připomíná básníka Karla Hynka Máchu, který se zdejší romantickou krajinou rád toulával a do bezprostředního okolí jezera umístil děj své nejznámější básně Máj. Dnes je Máchovo jezero vyhledávanou rekreační oblastí.