obrazy a obrázky do bytu

Boučkův statek

Jednou z nejcennějších architektonických památek Horního Pojizeří je Boučkův statek na Maloskalsku z počátku 19. století. Je to roubený patrový dům se sedlovou střechou a vysokou členitou lomenicí, se stodolou, hospodářským traktem a výměnkem. Dnes je v objektu umístěna Maloskalská výtvarná galerie a expozice o historii Maloskalska, v přízemí je stylová restaurace