obrazy a obrázky do bytu

Úpské rašeliniště 

Úpské rašeliniště patří mezi největší krkonošská vrchovištní rašeliniště. V roce 1952 bylo vyhlášeno přírodní rezervací. Pramení tu Úpa a Bílé Labe, mezi ostrůvky klečových porostů jsou rašelinná jezírka, která dosahují hloubky až jednoho metru. Úpské rašeliniště se nachází v první zóně Krkonošského Národního parku, prochází jím turistická stezka.