obrazy a obrázky do bytu

Lom Mexiko

V Českém krasu se nachází množství vápencových lomů, dnes již opuštěných. V jednom z nich, v lomu Mexiko (také lom Politických vězňů), pracovali v letech 1949-1953 za nelidských podmínek političtí vězni, kteří sem byli posíláni oslabení útrapami z předchozí vyšetřovací vazby. Vystřídalo se jich tu téměř půl druhého tisíce, mnozí z nich zemřeli vyčerpáním.