obrazy a obrázky do bytu

Králův stolec (Podyjí) 

Nejúchvatnější pohledy na Národní park Podyjí známe z leteckých snímků. Vyhlídka Králův stolec, tyčící se vysoko nad údolím Dyje, podobný pohled nabízí. Název vyhlídky souvisí s polským králem Janem III. Sobieskim, který tu údajně sledoval přechod svých vojsk přes řeku Dyji. To se ale vzhledem k poloze vyhlídky jeví jako velice nepravděpodobné.