obrazy a obrázky do bytu

Vchynicko-Tetovský plavební kanál

Vchynicko-Tetovský plavební kanál nechali v létech 1799-1801 postavit Schwarzenbergové k plavení dřeva ze šumavských lesů. Poslední plavba dřeva v kanále proběhla v roce 1958. Dnes je kanál s jedenácti klenutými mostky chráněn jako památka technického významu. Devět kilometrů původního kanálu je navíc od roku 1942 až dodnes využíváno pro účely vodní elektrárny Vydra.