obrazy a obrázky do bytu

Židovský hřbitov v Holešově

Rozsáhlé židovské osídlení v Holešově na rozhraní Hané a Valašska se datuje od poloviny 15. století. Od roku 1606 tu postupně vznikal židovský hřbitov. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1647. Odpočívá tu řada význačných židovských osobností, z nich nejvýznamnější je Sabbataj ben Kohen, zvaný Šach. V době nacistické okupace byl hřbitov značně zpustošen.