obrazy a obrázky do bytu

Skanzen Betlém v Hlinsku 

Skanzen Betlém v Hlinsku je jedinečný tím, že je živou součástí města Hlinska. Jedná se o soubor několika roubených domů, které vznikaly od poloviny 18. století. Žili tu nejdříve hrnčíři, kteří byli později vystřídáni tkalci, v 19. století pak převážně továrními dělníky. V roce 1995 byl Betlém v Hlinsku prohlášen památkovou rezervací. Dnes tu vedle sebe stojí soukromé (obydlené) objekty, objekty účelově využívané (cukrárna, čajovna, aj.) i objekty s expozicí starých řemesel.