obrazy a obrázky do bytu

Údolí Doubravy 

Přírodní rezervace Údolí Doubravy v Železných horách byla vyhlášena v roce 1986, v roce 1993 tu byla otevřena naučná stezka, dlouhá 4,5 km, s výchozím místem v obci Bílek. Naučná stezka prochází hluboce zaříznutým říčním údolím a na jedenácti zastaveních seznamuje návštěvníky s řadou geomorfologických jevů i s typickým rostlinstvem a živočišstvem oblasti.