obrazy a obrázky do bytu

Židovský hřbitov v Dřevíkově 

V první polovině 18. století se v Dřevíkově ve Žďárských vrších usadila židovská komunita. Asi půl kilometru severně od obce byl v roce 1740 založen židovský hřbitov. Při přestavbě v roce 1860 byl hřbitov rozšířen a zároveň byla změnena poloha vstupní brány. Proto jsou některé starší náhrobky obráceny ke vstupu zadní stranou. Nejstarší náhrobek, částečně čitelný, pochází z roku 1748.