obrazy a obrázky do bytu

Reklamační řád.

Případné reklamace vyřídím v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a bez sankce  do 14 dnů od převzetí plnění.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Fotografie byly poškozeny při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Fotografie byly poškozeny špatným zacházením.
  3. Fotografie byly poškozeny působením živlů.
  4. Fotografie byly užívány k jiným než k dekorativním účelům.