obrazy a obrázky do bytu

Květná zahrada v Kroměříži 

Zahrada, původně zvaná Libosad, byla vystavěna v létech 1665-1675 na neúrodné půdě za hradbami města Kroměříže. Na šestnácti ha byla vystavěna zahrada italského typu s centrální rotundou v geometrickém středu, s 244 m dlouhou kolonádou se sochami a freskami, vše obklopené záhony a keři. Dokonalá symetrie zahrady udivuje návštěvníky dodnes. Pro svoji mimořádnou krajinářskou i architektonickou hodnotu byla Květná zahrada spolu s dalšími kroměřížskými objekty zapsána do seznamu památek UNESCO.