obrazy a obrázky do bytu

Terčino údolí 

Tereziino (nebo také Terčino) údolí je rozsáhlý přírodně krajinářský park u Nových Hradů, který tu v roce 1756 nechal založit hrabě Buquoy z podnětu své manželky Terezie. V parku o rozloze 138,3 ha nalezneme množství cizokrajných dřevin, rybníky, umělý vodopád, tzv. Lázničky, Modrý dům, aj. Celým údolím protéká říčka Stropnice (na snímku). Terčino údolí je od roku 1949 národní přírodní památkou, prochází jím 5 km dlouhá naučná stezka.