obrazy a obrázky do bytu

Pavlino údolí 

Přírodní rezervace Pavlino údolí se nachází v 3,5 km dlouhém kaňonu říčky Chřibská Kamenice v CHKO Labské pískovce. Kaňonovité údolí bylo vyhloubeno říční erozí v druhohorních křídových pískovcích. Představuje významné útočiště pro řadu rostlinných a živočišných druhů, má i vysokou hodnotu estetickou. Rezervace, vyhlášená v roce 1993, má rozlohu 182,91 ha.