obrazy a obrázky do bytu

Tříjezerní slať

Šumavská rašeliniště začala vznikat před devíti až deseti tisíci léty, na konci doby ledové. Příkladem vrchoviště prameništního typu je Tříjezerní slať, která se nachází na svahu Oblíku ve výšce 1000 m n. m. Je zpřístupněna naučnou stezkou po 200 m dlouhém povalovém chodníku. V její centrální části nalezneme tři jezírka, největší asi 2 m hluboké a 7 arů velké.